VÅR PERSONAL

Vi på Byggnadsfirma Harry Larsson är mycket stolta över vår kompetenta personal!

Så här lyder en del av vår gemensamma verksamhetsidé:

"Vi ska förse våra kunder med trivsamma och ändamålsenliga lokaler och tillse att dessa väl uppfyller de krav och behov som kunden önskar.

Vi skall vara professionella, engagerade och väl motiverade i vårt arbete. Löften om underhållsinsatser och dylikt ska hållas och insatserna skall utföras vid avtalad tid."